Anita, Nur, Ana Rahmawati, & Tafsillatul Mufida Asriningsih. " Pemecahan Masalah Matematika Siswa Ditinjau Dari Tingkat Kecemasan Matematika." Prosiding SI MaNIs (Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai-Nilai Islami) [Online], 3.1 (2019): [206-211]. Web. 29 May. 2020