Sholikin, Nur, Siti Badriyahtul, & Elly Susanti. " Eksplorasi Etnomatematika dalam Pembelajaran yang bercirikan Realistic Mathematics Education di Madrasah Tsanawiyah Daruttauhid Malang." Prosiding SI MaNIs (Seminar Nasional Integrasi Matematika dan Nilai-Nilai Islami) [Online], 3.1 (2019): [338-345]. Web. 27 May. 2020