Fatimah, Siti, Muhammad Islahul x Mukmin, & Achmad Saifudin. " Peningkatan Kemampuan Maharah Al-Qira’ah Bagi Siswa-Siswi Kelas VII-K Melalui Model Pembelajaran Inquiri Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Malang." Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED) [Online], 4.1 (2019): 347-356. Web. 30 May. 2020