Machmudah, U., & Cholis, A. 2019 Dec 29. مهارة التفكير العليا عند المبتدئين من خلال تدريس مهارة القراءة بوسيلة اللعبة اللغوية. Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED). [Online] 4:1