Machmudah, Umi, & Ahmad Nur Cholis. " مهارة التفكير العليا عند المبتدئين من خلال تدريس مهارة القراءة بوسيلة اللعبة اللغوية." Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED) [Online], 4.1 (2019): 392-398. Web. 2 Jun. 2020