Mufidah, Nuril, Ismatul Hidayah Fitriani, & Saidna Zulfiqar Bin Tahir. " PELUANG DAN TANTANGAN DIGITALISASI PENGAJARAN BAHASA ARAB DI MAN 4 MALUKU TENGAH." Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED) [Online], (2022): 450-459. Web. 6 Jun. 2023