Mufidah, Nuril, Khonsa Fillah Attaqi, & Hasyim Amrullah. " PERAN PEMAHAMAN MAHARAH KALAM PADA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN (MAK)." Proceeding of International Conference on Islamic Education (ICIED) [Online], (2022): 700-708. Web. 2 Jun. 2023