Biology Department Faculty of Science and Technology,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 65144
Phone (+62) 341 558933, Faximile (+62) 341 558933
e-mail: icobas@uin-malang.ac.id

Principal Contact

Didik Wahyudi
Editor in Chief
Biology Department UIN MALIKI Malang

Support Contact

Retno Novvitasai H.D